MAGS - Motinystės Apsaugos Gerinimo Sąjunga

Jūs esate čia: Šeima » Motinos gimimas » Motinystės institucija » MAGS - Motinystės Apsaugos Gerinimo Sąjunga

1996 metų pavasarį dvidešimt penkių pasaulinių organizacijų atstovai susirinkę kartu parengė dokumentą apie motinystės apsaugos gerinimą. "Motinai palanki gimdymo iniciatyva" buvo pirmasis susitarimas iniciatyvinės grupės, kuri dabar vadinasi Motinystės apsaugos gerinimo sąjunga (Coalition for Improving Maternity Services (CIMS)). Prašom atkreipti dėmesį, kad visi dešimt Motinai palankios gimdymo iniciatyvos žingsnių pagristi praktika ir tvirtais moksliniais įrodymais.

-Ina May Gaskin,
Šiaurės Amerikos pribuvėjų-akušerių sąjungos prezidentė

MAGS - Motinystės Apsaugos Gerinimo Sąjunga

"Motinai palanki" (mother-friendly) gimdymo iniciatyva
 

Tikslas: MAGS (CIMS) yra asmenų ir valstybinių organizacijų sąjunga, kuri rūpinasi motinos, kūdikio bei visos šeimos gerove. Mūsų tikslas - paremti naują motinystės priežiūros modelį. Įtvirtinus šį modelį, sumažėtų gimdymo išlaidos ir pagerėtų gimdymo rezultatai. Jis galėtų būti alternatyva brangiai kainuojančioms tyrimų, diagnostikos ir gydymo programoms.

Įžanga

~Nors Jungtinės Amerikos Valstijos vis didina išlaidas, skirtas motinos ir vaiko priežiūrai, jos gerokai atsilieka nuo labiausiai išsivysčiusių pasaulio šalių pagal gimdymo sergamumą (perinatal morbidity) ir mirtingumą. Afrikos-Amerikos šalyse motinų mirtingumas yra keturis kartus didesnis, nei Euro-Amerikos kraštuose.

~Gimdymo rezultatai yra geriausi tose šalyse, kur didžiumą gimdymų priima akušerės. JAV joms patikima tik nedidelė gimdymų dalis.

~Dabartinė ginekologinė-akušerinė praktika yra pernelyg brangi, o jos rezultatai nėra geresni. Ne visos medicininės procedūros ir technologijos yra moksliškai pagrįstos.

~Moterys nebepasitiki savo įgimtu sugebėjimu pagimdyti be įsikišimo. Jos tampa vis labiau priklausomos nuo nepagristų technologinių intervencijų.

~Motina ir vaikas yra darni visuma nuo nėštumo pradžios. Šiuolaikinė akušerija traktuoja juos kaip visai atskirus elementus su prieštaringais poreikiais. Toks požiūris yra pavojingas.

~Moksliškai nustatyta, kad motinos pienas yra sveikiausias, maistingiausias, naudingiausias maistas kūdikiui. Maitinimas krūtimi puikiai veikia ir motiną. Nežiūrint visų privalumų, tik nežymi JAV motinų dalis pilnai maitina savo kūdikius iki šešių savaičių.

~Dabartinė Jungtinių Amerikos Valstijų motinos ir vaiko globos sistema turi rimtų trūkumų. Neturtingos ir neapsidraudusios moterys neturi lygių teisių, naudojantis sveikatos apsaugos šaltiniais. Be to, yra dalis moterų, kurių sveikatos draudimo formoje nurodoma, kur ji turi gimdyti ir į kokį medicininį personalą kreiptis.

Todėl mes, žemiau pasirašiusieji MAGS nariai, nusprendėme apibrėžti ir padėti vystyti "Motinai palankias motinystės tarnybas" (mother-friendly maternity services) pagal sekančius principus:

Principai

Mes manome, kad filosofiniai "Motinai palankios" priežiūros (mother-friendly care) principai yra sekantys:
 

Gimdymo proceso normalumas

~Gimdymas yra normalus, natūralus ir sveikas vyksmas.

~Moterys ir kūdikiai turi įgimtą išmintį, reikalingą gimimui.

~Kūdikiai gimimo metu yra sąmoningos ir jaučiančios būtybės. Su jais reikia elgtis pagarbiai.

~Motinos pienas yra geriausias maistas naujagimiams ir kūdikiams.

~Saugiai gimdyti galima ir ligoninėse, ir gimdymo centruose, ir namuose.

~Daugumai moterų labiausiai tinka akušerinis priežiūros modelis, kuomet viena akušerė stebi ir prižiūri moterį nėštumo ir gimdymo metu bei padeda normalios gimties atveju.
 

Įgaliojimai

~Moters pasitikėjimas savimi, sugebėjimas gimdyti ir sėkmingai rūpintis kūdikiu priklauso ir nuo gimdymo aplinkos, ir nuo tuo metu jai padedančio žmogaus.

~Motina ir kūdikis yra atskiros, bet tarpusavy susijusios asmenybės. Jų subtilus tarpusavio ryšys yra gyvybiškai svarbus ir turi būti gerbtinas.

~Nėštumas, gimimas ir pogimdyminis laikotarpiai yra kelrodiniai įvykiai, įtakojantys visą tolimesnį gyvenimą. Tuo metu gauta patirtis keičia ne tik šeimos gyvenimą, bet ir visuomenę.
 

Autonomija
 

Kiekviena moteris turi teisę:

~gimties metu būti su šeima ir patirti gimdymo džiaugsmą, nežiūrint jos
amžiaus ir susiklosčiusių aplinkybių;

~gimdyti jai labiausiai patinkančioje ir saugioje aplinkoje, jai patogioje padėtyje. Reikia atsižvelgti į jos asmeninius pageidavimus, teigiamas emocijas ir intymumą;

~gauti tikslią informaciją apie nėštumą, gimdymą, pogimdiminį laikotarpį. Ji turi teisę pasirinkti gimdymo vietą, ją lydinčius asmenis ir gimties pagalbininkus;

~gauti tikslias šiuolaikines žinias apie visų medicininių tyrimų, procedūrų, vaistų privalumus ir riziką. Ji gali sutikti ar atsisakyti atlikti šias procedūras;

~pati pasirinkti, kas geriausia jai ir jos kūdikiui pagal savo įsitikinimus ir pasaulėžiūrą.
 

Nepakenk!

~Intervencija neturėtų būti naudojama nėštumo, gimimo ir pogimdiminiu laikotarpiu. Dauguma standartizuotų technologijų yra pavojingos ir motinai, ir vaikui. Jei nėra specifinių medicininių indikacijų, jų reiktų vengti.

~Atsiradus komplikacijoms nėštumo, gimdymo ir pogimdyminiame laikotarpyje, medicininis gydymas turi būti pagrįstas.
 

Atsakomybė

~Kiekvienas pagalbininkas (caregiver) turi atlikti savo darbą kvalifikuotai ir kokybiškai.

~Motinystės priežiūros (maternity care) praktika skirta motinos ir vaiko poreikiams.Ji neturi tenkinti padedančiojo (caregiver) ar aprūpinančiojo (provider) žmogaus ir personalo poreikių.

~Kiekviena ligoninė ir gimdymo centras atsako už efektyvų technikos naudojimą, atsižvelgiant į visus galimus rizikos laipsnius. Medicininių procedūrų panaudojimas turi būti nuolat peržiūrimas ir įvertinamas pagal visus šiuolaikinio mokslo pasiekimus.

~Visos moterys turi gauti lygiaverčius ir kokybiškus motinystės patarnavimus.Už tai yra atsakinga ne tik vyriausybė ir sveikatos apsaugos įstaigos, bet ir visuomenė.

~Asmenys yra visiškai atsakingi už savo sveikatos priežiūros modelio pasirinkimą.

Iš šių principų gimsta "Dešimt Motinai palankios gimdymo iniciatyvos punktų".

Norint suteikti savo ligoninei, gimdymo centrui ir namų gimdymo tarnyboms įvardijimą "Motinai palankus", jos privalo išpildyti:

Dešimt Motinai palankios gimdymo iniciatyvos punktų
 

"Motinai palanki" ligoninė, gimdymo centras ar namų gimdymo tarnyba:

1. visoms gimdančioms motinoms suteikia:

~galimybę nevaržomai pasirinkti kompanionus gimdymo metu. Tai gali būti vyras, tėvai, vaikai, šeimos nariai ir draugai;

~galimybę nevaržomai pasinaudoti profesionalios gimdymo pagalbininkės ar asistentės paslaugomis;

~galimybę gauti profesionalią akušerinę pagalbą.

2. Teikia visuomenei tikslią aprašomąją ir statistinę informaciją apie savo veiklą ir gimdymo procedūras, taip pat apie Cezario pjūvius, intervencijas ir iš jų kylančias pasekmes.

3. Atsižvelgia į specifinius motinos įsitikinimus, etninius papročius ir religinius įpročius.

4. Galimybes laisvai judėti, pasirinkti gimdymui palankią padėtį (išskyrus tuos atvejus, kai gimties veikla komplikuojasi). Lipotominė padėtis (ant nugaros, kojos pakeltos) nėra privaloma.

5. Turi aiškiai apibrėžtą veikimo kursą ir darbo tvarką:

~bendradarbiauti ir konsultuotis su kitomis motinystės tarnybomis; palaikyti ryšius su pagrindiniu moters pagalbininku; tartis su juo, jei reikia moterį perkelti iš vienos gimdymo vietos į kitą;

~padėti ir pamokyti motiną po gimdymo, kaip rūpintis savo sveikata, prižiūrėti vaikelį, maitinti jį krūtimi.

6. Neprivalo naudoti procedūrų ir veikų, kurios moksliškai nepagrįstos:

~gaktos plaukų nuskutimas,

~klizmavimas,

~intraveninės lašelinės,

~badavimas gimdymo metu,

~ankstyvas vandenų maišo praplėšimas,

~elektroninis vaisiaus monitoringas.
Kitos intervencijos apribojamos taip:

~kuo mažiau naudoti oksitociną gimdymo skatinimui. Jei tai būtina, tai neturi viršyti 10proc.;

~siekti, kad epiziotomijų (tarpvietės prakirpimų) būtų ne daugiau 20proc., o ateityje priartėti prie 5proc.

~kad Cezario pjūvių bendruomenės ligoninėse būtų daroma ne daugiau 10 proc., o didelės rizikos (tertiary care) ligoninėse - ne daugiau 15 proc. (galima ir mažiau).

~leisti moterims gimdyti po buvusių Cezario pjūvių; kuo daugiau priimti normalių gimdymų po operacijų ir kad jų būtų ne mažiau 60 proc., o ir daugiau (pvz. 75proc).

7. Apmokyti medicininį personalą nemedikamentinių nuskausminimo metodų. Naudoti analgetikus ir anestetikus tik komplikacijų metu.

8. Padrąsinti visas motinas ir tėvus paimti kūdikį ant rankų, pamaitinti jį krūtimi, rūpintis kūdikiu tiek, kiek leidžia jo sveikata. Nesveiki, neišnešioti, su įgimtom problemom kūdikiai turi bent kurį laiką pabūti su tėvais.

9. Nepritaria nereliginiam naujagimio apipjaustymui.

Siekia įvykdyti PSAO - UNICEF "Dešimt kūdikiui draugiškos(baby-friendly) ligoninės" punktų, kurie paremia maitinimą krūtimi:

1. Supažindinti Sveikatos apsaugos personalą su "Maitinimo krūtimi veiklos programa".

2. Paruošti visą Sveikatos apsaugos personalą šios veiklos įgyvendinimui.

3. Informuoti visas nėščias moteris apie maitinimo krūtimi svarbą.

4. Pamokyti mamas, kaip pradėti maitinti vaikelį iš karto po gimimo arba per pirmą pusvalandį nuo gimimo.

5. Parodyti motinoms, kaip išsaugoti krūtyse pieną, kai vaikelis yra atskirtas nuo jų.

6. Duoti naujagimiams tik motinos pieną. Išskirtiniu atveju, kai kūdikis negali žįsti dėl didelių sveikatos problemų, pasiūlyti kitą maistą.

7. Motinos ir kūdikiai turi būti kartu visas 24 valandas.

8. Skatinti maitinti krūtimi pagal kūdikio poreikius ir norus.

9. Nereikia duoti čiulptuko krūtimi maitinamiems kūdikiams.

10. Steigti kuo daugiau "Maitinimo krūtimi paramos grupių", kad naujosios mamos galėtų kreiptis į jas, tik išėjusios iš klinikų ir susidūrusios su problemomis.

Originalus tekstas anglų kalba: http://birthpsychology.com/birthscene/initiative.html 

arba http://www.lamaze-childbirth.com

arba http://www.healthy.net/cims

Organizations:

Academy of Certified Birth Educators (Olathe, KS), Judie C. Wika, RNC, MSN, CNM, CCE, Linda M. Herrick, RNC, BSN, CCE, CD, Sally Riley, BSEd, CCE, CD, Co-Directors
American Academy of Husband-Coached Childbirth (The Bradley Method(tm) ), (Sherman Oaks, CA), Jay & Marjie Hathaway, Executive Directors
American College of Certified Nurse-Midwives (Washington, DC)
American College of Domiciliary Midwives (Palo Alto, CA ), Faith Gibson, CPM, Executive Director
American Society for Psychoprophylaxis in Obstetrics, Inc./Lamaze (Washington, DC), Deborah Woolley, CNM, PhD, FACCE, President
Assoc. of Labor Assistants & Childbirth Educators (Cambridge, MA), Jessica L. Porter, Executive Director
Assoc. for Pre-& Perinatal Psychology & Health (Geyserville, CA), David B. Chamberlain, PhD, President
Assoc. of Women's Health, Obstetrics, and Neonatal Nursing (Washington, DC), Joy Grohar, RNC, MS, President
Attachment Parenting International, (Nashville, TN), Lysa Parker, BS, Executive Director
Birthworks, Inc. (Medford, NJ), Cathy E. W. Daub, RPT, CCE, President
Doulas of North America (Seattle, WA), Barbara A. Hotelling, RN, BSN, CD, FACCE, President
The Farm (Summertown, TN), Ina May Gaskin, President
Global Maternal/Child Health Association (Wilsonville, OR), Barbara Harper, RN, President
Informed Home Birth/Informed Birth & Parenting (Ann Arbor, MI), Rahima Baldwin Dancy, CPM, President
Internatn'l Lactation Consultant Assoc. (Chicago, IL), Karen Kerkhoff Gromada, MSN, RN, IBCLC, President
La Leche Leche League Internat'l, (Schaumburg, IL), Carol Kolar, RN, Director of Education & Outreach
Midwifery Today (Eugene, OR), Jan Tritten, TM, Editor
Midwives Alliance of North America (Newton, KS), Ina May Gaskin, President
Midwives of Santa Cruz (Santa Cruz, CA), Roxanne Potter, CNM, Kate Bowland, CNM, Co-Directors
National Assoc. of Childbearing Centers (Perkiomenville, PA), Susan Stapleton, MSN, CNM, President
National Assoc. of Postpartum Care Services (Edmunds WA), Gerri Levrini, RN, MSN, CNAA, President
North American Registry of Midwives (San Francisco, CA), Sharon Wells, Coordinator
Wellness Associates, Inc. (Mill Valley, CA), John W. Travis, MD, MPH,
Meryn G. Callander, ME, BSW, Co-Directors

Individuals:

Sondra Abdulla-Zaimah, MN, CNM, CPM, College Park, GA
Shannon Anton, CPM, San Francisco, CA
Suzanne Arms, Bayfield, CO, Immaculate Deception II
Brian Berman, Bainbridge Island, WA
Mary Brucker, CNM, DNSc, Dallas, TX
Raymond Castellino, DC, RPP, Santa Barbara, CA
Robbie Davis-Floyd, PhD, Austin, TX, Birth as an American Rite of Passage
Tina Kimmel, MSW, MPH, Berkeley, CA
Henci Goer, BA, ACCE, Sunnyvale, CA, Obstetric Myths Versus Research Realities
Dorothy Harrison, IBCLC, Edmunds WA
Jack Heinowitz, PhD, San Diego, CA, Pregnant Fathers
Marshall Klaus, MD, Berkeley, CA, Co-author, Bonding-Building the Foundation for Secure Attachment and Independence
Phyllis Klaus, CSW, MFCC, Berkeley, CA, Co-author, The Amazing Newborn
Judith Lothian, RN, PhD, FACC, Brooklyn, NY
Paulina G. Perez, RN, BSN, FACCE, Houston, TX, Special Women
James W. Prescott, PhD, Newport Beach, CA, Brain Function and Malnutrition
Karen A. Salt, CCE, Highland Park, NJ
Irene Sandvold, DPH, CNM, Rockville, MD
Roberta M. Scaer, MSS, Boulder, CO, A Good Birth, A Safe Birth
Betsy K. Schwartz, MMHS, Coconut Creek, FL
Penny Simpkin, PT, Seattle, WA, The Birth Partner
Suzanne Suarez, JD, RN, Tallahassee, FL
Sandy Szalay, ARNP, CCE, Seattle, WA
Marsden Wagner, MD, MSPH, Copenhagen, Denmark, Pursuing the Birth Machine
Diony Young, Geneseo, NY
Bibliography
American College of Obstetricians and Gynecologists. Fetal heart rate patterns: monitoring, interpretation, and management. Technical Bulletin No. 207, July 1995.
Guidelines for vaginal delivery after a previous cesarean birth. ACOG Committee Opinion 1988, No. 64.
Canadian Paediatric Society, Fetus and Newborn Committee: Neonatal circumcision revisited. Canadian Med Assoc J. 1996; 154(6):769-780.
Enkin, Keirse, and Chalmers. A Guide to Effective Care in Pregnancy and Childbirth, 2nd rev ed. Oxford: Oxford University Press, 1995. (Data from this book come from the Cochrane Database of Perinatal Trials.)
Goer, H. Obstetric Myths Versus Research Realities: A Guide to the Medical Literature. Westport, CT: Bergin and Garvey, 1995.
Bureau of Maternal and Child Health. Unity Through Diversity: A Report on the Healthy Mothers Healthy Babies Coalition Communities of Color Leadership Roundtable. Healthy Mothers Healthy Babies, 1993. A copy may obtained by calling (702) 821-8993 ext. 254. International Lactation Consultant Association. Position Paper on Infant Feeding. revised. Chicago: ILCA, 1994.
Klaus M, Kennell JH, and Klaus PH. Mothering the Mother. Menlo Park, CA: Addison-Wesley Publishing Company, 1993.
---. Bonding: Building the Foundations of Secure Attachment and Independence. Menlo Park, CA: Addison-Wesley Publishing Company, 1995.
Wagner M. Pursuing the Birth Machine: The Search for Appropriate Birth Technology. Australia: ACE Graphics, 1994. (Dr. Wagner's book has the "General Recommendations" of The World Health Organization, Fortaleza, Brazil, April, 1985 and the "Summary Report" of The WHO Consensus Conference on Appropriate Technology Following Birth, Trieste, October, 1986.)
 

Help Circulate This Initiative

CIMS operates on volunteer labor and a minimal budget via donations. We ask your financial support to CIMS at the address below, and, even more important, your help in disseminating this Initiative as widely as possible. Publish it, give it away, e-mail it, send it to your newspaper editor, (include attribution), mention it on talk shows, etc. Get Electronic Copies of this Initiative Free:
For electronic copies of this Initiative, visit our website or send an e-mail message to thedocument@listserv.mcn.org, typing the word "DOCUMENT" in the SUBJECT line (or those not yet online, please go to a friend who has e-mail). A text file will be returned automatically by e-mail that you can print or reproduce electronically in your publications (for embedded manual formatting instructions, substitute "FORMATTED" in the SUBJECT line). We urge you to e-mail multiple copies of this Initiative to everyone you know (it is helpful to append a personal note to it). Please request that they also forward it to as many people as possible.

Get Paper Copies of this Initiative Inexpensively:
Write to: ALACE, P. O. Box 382724, Cambridge, MA 02238-2724, requesting that a copy be mailed to you (include SASE) or faxed (include fax number). You must include $3 US to defray costs ($4 Canada/Mexico, $5 all others).
 

More Information:

For information about this Initiative-its history, ways to use it, what is envisioned for it, creative ways to support CIMS, etc., we have a list of Frequently Asked Questions (FAQs) which you can get by sending an e-mail message to thedocument@listserv.mcn.org with "FAQ" in the SUBJECT line. We welcome your comments and suggestions, with evidence-based material supporting your position.
Join the Discussion:

Join our online discussion group to contribute to the wider dissemination and utilization of the Initiative, especially if you are willing to serve as a liaison in getting a local hospital/birth center designated as mother-friendly.

Send an e-mail message to cims@listserv.mcn.org typing the word "SUBSCRIBE" in the SUBJECT line.

Partial List of Additional Endorsements of the Initiative
(List Growing Constantly)
Touch The Future, Long Beach, CA, Michael Mendizza, Editor
The Compleat Mother, Minot, ND, Jody McLoughlin, Editor
The Nurturing Parent Journal, Rapid City, SD, Jacqueline De Laveaga, Publisher
Elisabeth Bing, RPT, FACCE, Co-Founder, ASPO/Lamaze, Six Practical Lessons for an Easy Childbirth
Larry Dossey, MD, Prayer is Good Medicine
Eunice K. M. Ernst, CNM, MPH, Perkiomenville, PA, Mary Breckinridge Chair of Midwifery
Dorothy J. Jongeward, PhD, Born to Win
John H. Kennell, MD, Rainbow Babies & Children's Hospital, GAP Division, Cleveland, OH, Mothering the Mother
Jean Liedloff, The Continuum Concept
Ashley Montagu, PhD, Touching
Joseph Chilton Pearce, Magical Child
Michel Odent, MD, Birth Reborn
 

Vertė Joana Surkienė ir Eglė Tilbury

uždaryti

Siųsti draugui

Jei šį straipsnį norite rekomenduoti savo draugui, prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“

uždaryti

Pastabos autoriui

Jei šiame straipsnyje pastebėjote neteisingą faktą ar klaidą, galite apie tai pranešti redakcijai. Prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“