Bendradarbiavimas su tėvais

Jūs esate čia: Ugdymas » Darželis » Bendradarbiavimas su tėvais

Bendradarbiavimas su tėvais. Bendruomeniškų santykių formavimas

 

Glaudus tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas - vienas esminių Valdorfo darželio bruožų. Abipusė parama ir pagalba yra svarbi sėkmingo vaikų ugdymo sąlyga. Praktikuojamos tokios bendradarbiavimo formos:
1) Pokalbiai apie vaiką.
- Kasdieniniai individualūs pedagogo ir tėvų pokalbiai.
- Specialiai organizuojami ilgesnės trukmės pokalbiai su šeima apie vaiką.
- Apsilankymai namuose, skirti artumui užmegzti, geriau suprasti vaiko gyvenimo sąlygas, o ne spręsti problemas.
- Sunkūs pokalbiai.
- Pokalbiai prieš mokyklą apie vaiko raidą ir pasiekimus darželyje, jo pasirengimą mokyklai.

2) Tėvų švietimas.
- Pedagoginės paskaitos tėvams, dar nevedantiems vaiko į darželį.
- Praktiniai užsiėmimai darželio grupės aplinkoje su tėvais ir vaikais, dar nevedančiais vaiko į darželį: pvz, tėvai mokomi gaminti žaislus, žaidžiami rato žaidimai, sekama pasaka, drauge valgoma.
- Tėvai kviečiami į seminarus, užsienio lektorių paskaitas.

3) Konkrečios darželio grupės tėvų susirinkimai.
* Auklėtojų organizuojami susirinkimai.
* Pačių tėvų organizuojami susirinkimai, kur jie aptaria darželio grupės ūkinius poreikius, pasiskirsto darbais, atsakomybe.
Populiarios susirinkimų dalys yra:
- socialiniai žaidimai;
- aktualios problemos iškėlimas, ir kiekvieno susirinkimo dalyvio pasisakymas tuo klausimu arba pritaikant grupinį darbą;
- pasakojimas apie vaikus, jų gyvenimą ir bendravimą grupėje, linksmus jų nutikimus ir pokalbius.


4) Tėvų dalyvavimas darželio šventėse ir jų rengime.
5) Išvykos į gamtą, kur dalyvauja vaikai, tėvai ir auklėtojos.
6) Mugių organizavimas, žaislų gamyba.
7) Vasaros stovyklos.
8) Tėvų talkos:
- darželio grupėje,
- aikštelėje,
- apylinkėse (pvz. tvarkomas, valomas nuo pramoninių šiukšlių miškas, kur vaikai eina į žygius).

Svarbus aspektas - neformalūs santykiai, kuriuos ypač skatina atsakomybės suteikimas tėvams (ne už pedagoginį procesą darželyje, o už jo socialinį ir ūkinį gyvenimą).

Šiame procse svarbu:
1. Būti atviriems, tartis su tėvais įvairiais klausimais, išklausyti jų nuomonės, pageidavimų, ir į juos atsižvelgti.
2. Įgyti tėvų pasitikėjimą, tapti jiems pedagoginiu autoritetu.
3. Neįmanoma tėvams suteikti atsakomybės, jei jie patys šito nenori. Todėl reikia rūpintis tėvų motyvacija, moraliniu suinteresuotumu.
4. Aktyviai informuoti tėvus apie vaikus, darželio gyvenimą, jo prasmę, intensyvumą ir sėkmes.
5. Sudominti tėvus socialiniu darželio gyvenimu. Tam padeda švenčių, talkų, išvykų metu atsirandantys neformalūs santykiai, tarpusavio draugiškumas.
6. Sudominti tėvus jų pačių mokymosi, tobulėjimo galimybe (seminarais, konferencijomis, ekskursijomis į užsienio darželius ir mokyklas).
7. Sudominti ūkiniu darželio gyvenimu. Tėvai įsitraukia, ieškodami lėšų ir ekonomiškesnių būdų aprūpinti vaikų ugdymą, ir pan.).

 

Čia ir toliau tekstai paimti iš Rasos Kabailaitės magistro darbo "Valdorfo pedagogikos įgyvendinimas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo institucijose",
Vilniaus pedagoginis universitetas, Pedagogikos ir psichologijos fakultetas, ikimokyklinės pedagogikos katedra, mokslinis vadovas - doc. dr. J.Žilionis, Vilnius, 2001

 

uždaryti

Siųsti draugui

Jei šį straipsnį norite rekomenduoti savo draugui, prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“

uždaryti

Pastabos autoriui

Jei šiame straipsnyje pastebėjote neteisingą faktą ar klaidą, galite apie tai pranešti redakcijai. Prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“