Individualus dėmesys kiekvienam vaikui

Jūs esate čia: Ugdymas » Darželis » Individualus dėmesys kiekvienam vaikui

Individualus dėmesys kiekvienam vaikui


Atsižvelgiant į amžiaus tarpsnio specifiką, Valdorfo grupėje labiausiai akcentuojamas iniciatyvumo, kūrybiškumo, noro pažinti, socialinių įgūdžių bei moralaus santykio su pasauliu ugdymas. Darželyje iš esmės pasikliaujama individualia, savaimine vaiko sklaida, jo vystymosi galiomis. Kiekvieno vaiko individualus vystymasis ir mokymasis gali vykti skirtingu tempu. Didesnio ar mažesnio vystymosi pajėgumo laikotarpiai taip pat gali skirtis. Individualizuoto požiūrio į vaiką esmė - pedagogui sugebėti įžvelgti, kokie vidiniai procesai esamuoju laikotarpiu vyksta vaike, o taip pat - bandyti suprasti jų prasmę (kodėl šitaip, o ne kitaip vaikas jaučiasi, elgiasi, vystosi). Pasitikėti vaiko vystymosi galiomis - reiškia kiekvieną akimirką įžvelgti vaiko asmenybės potencijas tapti pilnai brandžiu žmogumi, kaip išbaigta visuma. Visa tai padeda realizuoti nuolatinis vaikų stebėjimas.

Ryte, atėję į darželį, vaikai ir auklėtojos draugiškai sveikinasi, paduodami vienas kitam ranką. Tokiu būdu kiekvienas vaikas, vos atėjęs į darželį, pajunta išskirtinį dėmesį. Tai padeda vaikui saugiai jaustis darželyje, moko drąsiai ir pasitikinčiai bendrauti su suaugusiais žmonėmis.

Rato žaidimų metu kiekvienas vaikas išgyvena savo paties ir kitų vaikų reikšmingumą, svarbumą. Kviečiant į ratą, paminimas kiekvieno vaiko vardas; skaičiuojama, kiek ir kokių draugų nėra, kalbamasi, kodėl jie šiandien neatėjo (susirgo ar kt.). Rato žaidimų metu taip pat dažnai minimi vaikų vardai, kuomet reikia atspėti, kas pasislėpė "namelyje", arba išrinkti, kas eis į rato vidurį ir pan. Dėmesys kiekvienam ir vardo paminėjimas puoselėja vaikuose saugumo jausmą, ugdo pasitikėjimą savimi ir aplinkiniais, moko pastebėti kitus žmones.

Dalinant maistą, taip pat minimas kiekvieno vaiko vardas, kiekvieno klausiama, kiek ir ko jam įpilti, įdėti.
Kiekvienas vaikas pratinasi suvokti save, savo svarbumą ir ugdosi savigarbą per tėvų ir pedagogų bendromis jėgomis sukurtas "gimtadienio istorijas", paremtas realia vaiko biografija. Grupės vaikai gimtadienio proga gali nupiešti piešinius ir padovanoti mažas pačių padarytas dovanėles draugui. Tai inspiruojama ir auklėtojos pavyzdžiu,nes ji kiekvienam gimtuvininkui paruošia savo rankų darbo dovanėlę. Dovanojant paprastas dovanas, vaikai pratinami gėrėtis mažais dalykais, džiaugtis pačiu dovanojimo procesu, o ne dovanų brangumu, įmantrumu.

 

Čia ir toliau tekstai paimti iš Rasos Kabailaitės magistro darbo "Valdorfo pedagogikos įgyvendinimas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo institucijose",
Vilniaus pedagoginis universitetas, Pedagogikos ir psichologijos fakultetas, ikimokyklinės pedagogikos katedra, mokslinis vadovas - doc. dr. J.Žilionis, Vilnius, 2001

uždaryti

Siųsti draugui

Jei šį straipsnį norite rekomenduoti savo draugui, prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“

uždaryti

Pastabos autoriui

Jei šiame straipsnyje pastebėjote neteisingą faktą ar klaidą, galite apie tai pranešti redakcijai. Prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“