Mokykla

Jūs esate čia: Ugdymas » Mokykla

Valdorfo mokykla


Maždaug nuo 7 iki 14 metų yra stipriausias vaiko jausmų gyvenimas, jį giliai persmelkia viskas, ko mokama per vaizduotę ir meną. Taip pat labai svarbu, kad, be kūrybiškumo ir vaizduotės, mokytojas puoselėtų sveiką pagarbą tvarkai ir elgesio normoms klasėje. Šios ypatybės vėliau taip pat išryškės moksleivių mąstyme.
Teorinio sausumo išvengiama, stengiantis, kad prieš suvokdami mokamąją medžiagą, vaikai ją išgyventų. Pavyzdžiui, prieš mokantis geometrijos, jos formos "išvaikščiojamos" ant grindų arba prieš pradėdami mokytis metrinės sistemos vienetų, vaikai išmatuoja klasę ir kitus aplinkos daiktus savo kūnu - pėdomis, sieksniais bei kitais ikisisteminiais vienetais.
Užduotys Valdorfo mokykloje formuluojamos tokiu būdu, kad kiekvienas vaikas galėtų jas atlikti savaip, nepatirdamas nesėkmės. Atvirkščiai, kiekvienas net pagiriamas už savitą sprendimo būdą. Taip ugdomas atviras, lankstus mąstymas, sugebėjimas rasti ne vieną problemos sprendimą.
Vyresnėse klasėse labai sustiprėja intelektualus bei kognityvus mąstymas. Tuomet moksleiviams sudaromos sąlygos stebėti mokslinius fenomenus - tam, kad jie galėtų suformuluoti savo pačių išvadas ir išmoktų jas paaiškinti bei apginti. Tokiu būdu moksleiviai nėra "maitinami" užbaigtais teiginiais, bet ugdoma jų nepriklausoma nuomonė, savarankiški sprendimai. Studijuodami prieštaringus mokslininkų požiūrius, vaikai įgunda vertinti problemas iš įvairių pusių, lanksčiai mąstyti.

1994 m. prie Vilniaus “Vyturio” pradinės mokyklos mokytojos Ritos Baltrūnienės ir tėvų iniciatyva buvo surinkta pirmoji Valdorfo klasė. Nuo tada po klasę buvo surenkama kasmet, ir šiuo metu jų jau yra aštuonios. Vyresniosios klasės (V ir VIII) dabar priklauso “Užupio” gimnazijai. Augant tėvų, norinčių leisti savo vaikus į Valdorfo klases, skaičiui, atsirado poreikis kurti Vilniaus Valdorfo mokyklą. Kai kas jau nuveikta šioje srityje. Yra susibūręs darnus mokytojų kolektyvas, pasiryžęs tęsti pradėtą darbą. Yra veiklūs, savo vaikų ateitimi aktyviai besirūpinantys tėvai, įsteigę bendriją Valdorfo pedagogikai remti.

Šiuo metu tėvai ir mokytojai kuria mokyklos koncepciją. Mokymo programų kūrimo procese mokyklos mokytojams talkina švietimo darbuotojai, žmonės, turintys ilgą pedagoginio darbo stažą.

Tai, kad tėvai kartu su mokytojais imasi iniciatyvos kurti mokyklą, nėra dažnas reiškinys Lietuvoje. Kad būtų lengviau suprasti jų motyvus, spausdiname ištraukas iš tėvų ir mokytojų pokalbio apie tai, kuo jiems svarbi Valdorfo pedagogika.

Visus, kuriems artimos Valdorfo pedagogikos idėjos, prašome prisijungti prie pradėto darbo.
Siūlykite, klauskite, teiraukitės: klausk@vaikas.lt, arune@post.omnitel.net


Tradicinis Kalėdinis tėvų spektaklis Vilniaus Valdorfo klasėse

uždaryti

Siųsti draugui

Jei šį straipsnį norite rekomenduoti savo draugui, prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“

uždaryti

Pastabos autoriui

Jei šiame straipsnyje pastebėjote neteisingą faktą ar klaidą, galite apie tai pranešti redakcijai. Prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“