Tėvų mintys apie Valdorfo pedagogiką

Jūs esate čia: Ugdymas » Mokykla » Tėvų mintys apie Valdorfo pedagogiką

Tėvų mintys apie Valdorfo pedagogiką


“Ši pedagogika ypač akcentuoja ir gerbia vaiko asmenybę, padeda ją ugdyti. Manau, kad šioje mokykloje padedama atsiskleisti ir realizuotis vaiko sugebėjimams. Čia didelis dėmesys skiriamas dvasinėms vertybėms, nėra prievartos, grubios konkurencijos, ugdoma vaiko savigarba, savo vertės pajautimas. Aš esu tikra, kad šioje mokykloje mano dukros nepatirs pažeminimo, nepagarbaus ir grubaus elgesio. Mane žavi mokytojų meilė savo darbui ir vaikams, jų kompetencija, kūrybiškumas, nuoširdumas, draugiškumas ir ta neapsakomai geranoriška, šilta, jauki atmosfera mokykloje.”

Vida Mažulienė

“Šioje mokykloje man imponuoja aktyvus tėvų dalyvavimas pedagoginiame procese ir pastangos išsaugoti žmogiškas vertybes bei ugdyti laisvą asmenybę šiais, tam nepalankiais, laikais.”

Arnoldas Žiūkas

“Svarbu, kad mokykloje dirbtų mokytojai, kurie mokosi, ugdo save ir žiūri į vaiką kaip į dvasinę būtybę. Svarbu, kad vaikai mokytųsi mokytis ir ugdytųsi visuminį požiūrį į pasaulį ir žmogų, būtų atviri, sveiki kūnu ir dvasia, būtu laisvi. Svarbu, kad tėvai pasitikėtų mokykla ir mokytojais, bendradarbiautų, ne tik materialiai padėtų mokyklai, bet ir aktyviai dalyvautų jos socialiniame gyvenime. ”

Roma Turčinavičienė

“Man atrodo, kad Valdorfo mokyklos esmė – antroposofinė pasaulėžiūra, o jos socialinio gyvenimo svarbiausias principas – laisvė, lygybė, brolybė. Ugdymo programa turėtų remtis dvasiniais mokslais.”

Eglė Čaplikienė

“Neįsivaizduoju mokyklos be mokytojų kolegialaus darbo. Mokykla turi būti gyvas, nuolat besivystantis organizmas, kuriame visada yra vietos iniciatyvai (tėvų ir mokytojų) ir realaus gyvenimo korektūroms. Neįsivaizduoju darbo be pasirinkimo laisvės ir kartu be atsakingo ir sąmoningo kasdienių pareigų vykdymo. Be kūrybingumo, be Valdorfo metodikos, ypač amžiaus tarpsnių paisymo, kai dėstoma medžiaga atitinka vidinius augančio žmogaus poreikius. Man svarbu, kad čia nėra konkurencijos ir mokymosi dėl įvertinimo.”

Daiva Bočiulytė

“Man svarbu, kad čia yra mokytojai, kurie mokosi, kad vaikų mokymosi procesas ekonomiškas – remiasi gyvenimo tarpsnių išmanymu ir yra gyvas, nėra konkurencijos dėl aukštesnio įvertinimo. Būtinas tėvų dalyvavimas mokyklos, klasės bendruomenėje.”

Renatas Turčinavičius

“Kiekvienas mokytojas, dėstydamas savo dalyką, turėtų prisidėti prie asmenybės formavimosi. Mokymo planas ir būdas turėtų remtis giliu žmogaus pažinimu, vaiko vystymosi dėsnių išmanymu. Mokytojas neturėtų daryti nieko, kam neturi gilios vidinės motyvacijos. “Jei klysti – klysk su įkvėpimu”. Mokymo procesas turėtų būti susijęs su realiu šių dienų gyvenimu. Jei pamokoje kalbama apie ekologiją, būtinai turėtų būti kažkas realiai nuveikiama šioje srityje. Bet to, man mokykla – tai ir suaugusiųjų švietimo įstaiga, kurioje vyrauja atvirumas ir pasitikėjimas. ”

Edita Šarkienė

“Visų pirmiausia neįsivaizduoju Valdorfo mokyklos be meilės vaikui. Vaikas čia mylimas toks, koks yra ir jam čia sudaromos visos sąlygos atsiskleisti sau prieinamiausioje srityje.”

Nijolė Akstinienė

“Neįsivaizduoju šios mokyklos be šiltų ir pagarbių mokytojų tarpusavio santykių, be asmeninės atsakomybės už tą dalyką, kurį dėstai, be bendros mokytojų ir tėvų veiklos. Vienas didžiausių privalumų man yra tai, kad vaikas eina į mokyklą be baimės, džiaugiasi pamokomis ir padarytu darbu.”

Loreta Matorkienė

“Man mokykla yra tikra Valdorfo mokykla, jeigu pripažįstama, jog vaiko vystymosi poreikiai yra svarbesni, nei programos laikymasis; jeigu mokytojai tariasi su angelais dėl kiekvieno vaiko ir savo veiksmų kritinėse situacijose; jeigu tėvai aktyviai ieško būdų, kuriais galėtų bendradarbiauti ir dalyvauti mokyklos gyvenime; jeigu vyksta kolegijos, įkvepiančios mokytojus kūrybiškam darbui.”

Rasa Kabailaitė

“Ši mokykla yra sąmoningas pasirinkimas. Todėl ji tėvų palaikoma, kuriama kasdien kaip bendruomenė - remiantis bendromis vertybėmis, idėjomis, net gyvenimo būdu . (Bendruomenių, siekiančiu savo tikslų įstatymų leidžiamais būdais, veikla yra pilietinės visuomenės esmė). Valdorfo mokykla – vienintelė iš esmės kitokia mokykla Lietuvoje, nes skiriasi visa sistema, o ne atskirais elementais.”

Solveiga Daugirdaitė

“Valdorfo mokykloje man svarbiausia sumanūs ir nuoširdūs mokytojai ir glaudus bendradarbiavimas su tėvais. Tėvai sąmoningai ir aktyviai palaiko mokyklos ugdymo programą namuose. Tėvai įsitraukia į mokyklos veiklą, perimdami nemažą “išorinių” funkcijų – vadybą, ūkio rūpesčius, renginių organizavimą.”

Rimas Kavaliauskas

 

“Vertinu pagarbų mokytojų požiūrį į vaiką kaip asmenybę, jų žinias, kaip tą asmenybę ugdyti ir puoselėti, norą ir sugebėjimą spręsti konfliktus ir amžiaus krizes, dėmesį socialiniam bendravimui kolektyve. Taip pat norėčiau, kad kaip ir kitose Valdorfo mokyklose pasaulyje būtų atitinkama aplinka - mokykla turėtų sodą, daržą, kalvę, amatų centrą, kur vaikai patys galėtų kurti ir gaminti reikalingus daiktus, praktiškai ugdytųsi ekologišką požiūrį į gamtą. Nors miesto vaikai turi vis mažiau galimybių būti gamtoje, čia jie galėtų aktyviai stebėti pokyčius natūralioje aplinkoje, išmoktų saugoti ir prižiūrėti juos supančią aplinką.”

Dina Vidūnienė

“Valdorfo pedagogika iškelia “tikrąją” ugdymo proceso reikšmę. Tai reiškia, kad vaikas ugdomas ne tik mokykloje arba tik namie. Čia juntamas realus, o ne fiktyvus (kaip dažnai dabar būna) tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas. Mokykloje yra numatytos objektyvios sąlygos kokybiškam darbui - nuo profesionaliai apgalvotos vaikui parinktos sėdėjimo vietos iki mokymo programų, grindžiamų amžiaus tarpsnių žiniomis. Dėl to vaikai gali jaustis saugiai, be įtampos gilintis į kūrybingai dėstomą medžiagą. Būtent sukurtas aplinkos saugumas ir įtampos nebuvimas mokantis, yra sąlyga mokytis su malonumu ir kūrybingai. Kita esminė savybė - mokytojų reiklumas sau. Valdorfo mokyklos mokytojas privalo visą laiką tobulėti kaip profesionalas. Tas realiai ir vyksta. Kita vertus, pedagogai, dirbantys su mūsų vaikais yra įvaldę nemažai socialinės psichologijos žinių, kas akivaizdžiai yra pastebima jų darbe. Mokytojai buriasi į kolegiją, kas savo ruožtu padeda spręsti iškilusias ugdymo bei kitas problemas. Mokytojai myli savo darbą ir vaiką, su kuriuo dirba. Visi minėtieji mokyklos bruožai suteikia jai statusą - MOKYKLA - iš didžiosios raidės.”

Audronė Brazauskaitė

“Man Valdorfo mokykla - tokia, kurioje kiekviena pamoka, kiekviena tema yra prasminga vaiko dabarčiai ir ateičiai, nes dėstomi dalykai realiai siejami su gyvenimu, vaiko patirtimi. Tai mokykla, kurioje ugdoma ne tik mąstymas, valia, bet ir jausmai, žinios pateikiamos ne “sukramtytos”, bet leidžiama vaikui pačiam “skanauti” atradimu, vertinamas kolektyvinis darbas ir gerbiamas kiekvieno išskirtinumas. Asmenybė ugdoma visapusišai (nėra profiliavimo). Tai mokykla, kur nuolat mokosi ir mokytojai ir tėvai, kur nebūna sąstingio ir pabaigos, kaip kad jos nėra gyvenime.”


Rita Skirdailienė
 

uždaryti

Siųsti draugui

Jei šį straipsnį norite rekomenduoti savo draugui, prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“

uždaryti

Pastabos autoriui

Jei šiame straipsnyje pastebėjote neteisingą faktą ar klaidą, galite apie tai pranešti redakcijai. Prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“